Studiemiddag 'Actualiteiten Omgevingsrecht' en 'Staatssteun'

03-06-2014

Op 12 juni a.s. verzorgt Six Advocaten voor de Vereniging Vastgoed Juristen een studiemiddag met als onderwerpen "Actualiteiten Omgevingsrecht" en "Staatssteun".

Programma

13.30 - 14.00 uur Ontvangst en registratie met lunch
14.00 - 15.30 uur  'Actualiteiten omgevingsrecht', door mr. H. Ellerman en mr. I. van den Berg
  Onderwerpen: nieuwste ontwikkelingen m.b.t. de ladder voor duurzame verstedelijking, detailhandel, het relativiteitsvereiste, planschade en leges
15.30 - 15.45 uur  Pauze
15.45 - 17.15 uur 'Staatssteun, onder meer i.v.m. het heronderhandelen van contracten met de overheid' door mr. F. Horsting en mr. W. Post
Vanaf 17.15 uur

Borrel

U kunt zich hier inschrijven.

De kosten verbonden aan het bijwonen van deze studiemiddag bedragen voor leden van de VVJ € 130,-- (geen BTW). Introductie is mogelijk, zij het dat VVJ-leden voorrang genieten. Aan introducees wordt een bedrag van € 175,-- (geen BTW) in rekening gebracht.