IBR Studiemiddag Vertraging in de Bouw

25-10-2015

Op 17 november a.s. verzorgt Benno den Teuling samen met Hugo Frans Bol (consultant bij Driver Trett) een studiemiddag over vertraging in de bouw. De middag wordt georganiseerd door het Instituut voor Bouwrecht.

Toelichting:

De tijd is in bouwprojecten een belangrijke factor. Tijdens deze cursus wordt besproken hoe deze factor optimaal contractueel kan worden geregeld. Daarnaast wordt ingegaan op de verschillende aspecten van vertraging. Wat kan de opdrachtgever doen als de overeengekomen opleverdatum dreigt te worden overschreden en wanneer heeft de aannemer aanspraak op een verlenging van de bouwtijd? In dat verband komt ook de analyse van vertraging aan bod en de rol van het kritieke pad in de planning. Ook de korting blijft uiteraard niet onbesproken. Kan de opdrachtgever die al voor de oplevering inhouden en daarnaast nog aanvullende schadevergoeding eisen? De aannemer lijdt veelal vertragingsschade. Onder welke voorwaarden kan hij die op de opdrachtgever verhalen en welke posten komen dan voor vergoeding in aanmerking? Wat te doen als de opdrachtgever niet betaalt? Aan de hand van de UAV 2012, de UAV-GC en relevante jurisprudentie wordt over al deze zaken duidelijkheid gegeven. En natuurlijk krijgt u praktische wenken.

Datum: dinsdag 17 november 2015
Tijdstip: 13.30 - 17.00 uur
Locatie: BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
Aantal deelnemers: 40
Prijs: € 345,00 (excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, papieren exemplaar studiemateriaal: € 25,- excl. BTW)
Doelgroep:

• Advocatuur
• Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Inleider(s): mr. B.C.M. den Teuling, advocaat Six Advocaten B.V. te Amsterdam en mr. H.F. Bol, consultant Driver Trett B.V. te Goes
Programma:

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding mr. B.C.M. den Teuling
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 15.45 uur inleiding mr. H.F. Bol
15.45 - 16.45 uur vervolg inleiding mr. B.C.M. den Teuling
16.45 - 17.00 uur vragen en afsluiting

Niveau:

Verdieping

Voorwaarden:

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg het programmaboekje of zie ‘voorwaarden bijeenkomsten’ onder de tab activiteiten op de website www.ibr.nl.

NOvA-punten:
3

Klik hier om u aan te melden.