Nieuw: Six BouwKompas

03-06-2014

Het bouwproces is een complex geheel. Veel discussies lopen door elkaar heen. Vaak hebben die een technisch, maar ook een juridisch karakter. Neem een fout in het bestek: hoe moet daarmee worden omgegaan? Wie draait op voor de meerkosten? En wie voor de opgelopen vertraging?

In deze woelige wateren is het niet gemakkelijk om juridisch op koers te blijven. De focus ligt op het realiseren van een deugdelijk werk en het komen tot een spoedige oplevering. Op de gebeurtenissen op de bouw wordt niet adequaat gereageerd en het schiet erbij in om relevante feiten en standpunten goed vast te leggen.

Deze gang van zaken kan voor het bouwproces, maar vooral ook voor de eindafrekening grote gevolgen hebben. Rechten zijn verspeeld en gelijk hebben blijkt iets anders dan gelijk krijgen. U kunt dit voorkomen met Six BouwKompas.

Meer over Six BouwKompas leest u hier.