Overheid en (semi-)publieke sector

Het takenpakket van (gemeentelijke) overheden en de (semi-)publieke sector is omvangrijk en gevarieerd. De overheid is actief op het gebied van huisvesting en ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, werkgelegenheid, milieu, onderwijs, openbare orde en veiligheid. Maar uiteraard ook op terreinen zoals welzijn, maatschappelijk werk, cultuur, sport en recreatie.

Door onze intensieve samenwerking met overheden hebben wij een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Door onze overlappende expertise en kennis op het gebied van bouw-, vastgoed-, bestuurs- en aanbestedingsrecht zijn wij bovendien in staat overheden en (semi-)publieke instellingen op breed juridisch terrein te adviseren en te begeleiden. Wij bieden overheden gespecialiseerde juridische ondersteuning, niet alleen bij ruimtelijke en vastgoedvraagstukken, maar ook bij hun andere taken en verantwoordelijkheden.

Contactpersonen: Irma van den Berg en Benno den Teuling