Woningcorporaties

Woningcorporaties worden in toenemende mate maatschappelijke ondernemers. Van oudsher houden corporaties zich bezig met het (ver-)bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Daarnaast richten zij zich steeds meer op de ontwikkeling van nieuwbouw, behoud van monumenten, herstructurering en verbetering van de leefbaarheid in woonwijken. Een belangrijke taak is ook de zorg voor huisvesting voor senioren, zieken/gehandicapten en starters op de woningmarkt.

Six Advocaten is zich door kennis en ervaring bewust van de bijzondere opgave waarvoor woningcorporaties staan. Wij weten wat er speelt in de sector en volgen de ontwikkelingen op de voet. We bieden corporaties een gespecialiseerde juridische ondersteuning op de diverse terreinen binnen het vastgoed. Six Advocaten adviseert uiteraard op het gebied van het huurrecht (woon- en bedrijfsruimte), maar ook over volkshuisvestingsrecht (BBSH), ruimtelijke ordening en projectontwikkeling.

Contactpersonen: Leon Burgersdijk, Irma van den Berg en Femke Borst