Klachtenregeling

Wij hechten veel waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Wij horen het uiteraard graag als u tevreden bent over onze dienstverlening, maar wij willen het ook graag weten als u minder tevreden bent. U kunt uw feedback op informele wijze aan ons overbrengen. Voor het geval u een formele klacht wenst in te dienen over onze dienstverlening, onze declaratie(s) of over het optreden van één van onze kantoorgenoten, hanteren wij een klachtenregeling, die wij op eerste verzoek aan u zullen toezenden.