Privacy Statement

Voor Six Advocaten is de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang. Wij gebruiken uw persoonsgegevens, indien van toepassing, ter uitvoering van uw opdracht aan ons en overigens conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en de lezers van onze (digitale) nieuwsbrieven, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan Six Advocaten verschaft of die reeds in het bezit is van Six Advocaten altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens wordt behandeld. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve met uw toestemming of als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

U hebt het recht ons te verzoeken de persoonsgegevens die wij over u hebben op eventuele fouten te verbeteren. Voor toegang tot of correctie van de betreffende persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot info@sixlegal.nl of tel. 020 – 3057410.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens verder om u via e-mail te informeren over onze producten en diensten waarin u wellicht geïnteresseerd bent. U kunt ervoor kiezen geen marketingmateriaal van ons te ontvangen door zich te wenden tot info@sixlegal.nl of tel. 020 – 3057410.