Hanneke Ellerman

E: ellerman@sixlegal.nl

Download vCard

LinkedIn

Hanneke Ellerman is gespecialiseerd in het (ruimtelijk) bestuursrecht. Zij adviseert en procedeert over veelal complexe bestemmingsplan- en vergunningenprocedures ten behoeve van bedrijfs- en woningbouwontwikkelingen, transformatie en herontwikkeling van bestaande gebouwen en de daarbij aan de orde zijnde milieu- en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten. Hanneke heeft daarnaast ruime ervaring in bestuursrechtelijke handhavingszaken en algemeen bestuursrechtkwesties. Zij wordt regelmatig ingeschakeld door zowel ontwikkelaars als overheden.

Na haar afstuderen heeft Hanneke van 1980 tot 2000 in diverse functies bij de gemeente Amsterdam gewerkt, onder meer op de beleidsafdeling ruimtelijke ordening en als hoofd Bouw- en Woningtoezicht in stadsdeel Zuid. Van juni 2000 tot juni 2013 was Hanneke als advocaat verbonden aan Houthoff Buruma te Amsterdam. Per 1 juni 2013 is Hanneke partner bij Six Advocaten.

Hanneke publiceert regelmatig over diverse onderwerpen op haar vakgebied, waaronder over coördinatie en versnelling van vergunningprocedures. Daarnaast doceert zij inhouse bij cliënten.

Hanneke is lid van de Amsterdamse raad van de Orde van advocaten.  Zij is verder lid van diverse vakverenigingen, waaronder de Vereniging van Bouwrecht-advocaten, de Vereniging voor Bestuursrecht en de Vereniging voor Milieurecht. Hanneke wordt aanbevolen in de legal guide van Chambers and Partners.