Bestuursrechtadvocaat Hanneke Ellerman naar Six Advocaten

31-05-2013

Six Advocaten heeft Hanneke Ellerman (1957) benoemd tot partner. De komst van Ellerman per 1 juni 2013 betekent voor Six Advocaten een verdere versterking van haar commerciële vastgoed- en overheidspraktijk.

Ellerman is gespecialiseerd in het (ruimtelijk) bestuursrecht. Zij adviseert en procedeert over veelal complexe bestemmingsplan- en vergunningenprocedures ten behoeve van bedrijfs- en woningbouwontwikkelingen, transformatie en herontwikkeling van bestaande gebouwen en de daarbij aan de orde zijnde milieu- en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten. Ellerman heeft daarnaast ruime ervaring in bestuursrechtelijke handhavingszaken en algemeen bestuursrechtkwesties. Zij wordt regelmatig ingeschakeld door zowel ontwikkelaars als overheden.

Na haar afstuderen heeft Ellerman van 1980 tot 2000 in diverse functies bij de gemeente Amsterdam gewerkt, onder meer op de beleidsafdeling ruimtelijke ordening en als hoofd Bouw- en Woningtoezicht in stadsdeel Zuid. Van juni 2000 tot juni 2013 was Ellerman als advocaat verbonden aan Houthoff Buruma te Amsterdam.

Ellerman is voorts lid van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Orde van Advocaten, Voorzitter van de algemene bezwaar- en beroepscommissie van stadsdeel Amsterdam Centrum, lid van de Raad van Toezicht van Stivoro en lid van het College van beroep van de Stichting GarantieWoning.

Ellerman publiceert regelmatig over diverse onderwerpen op haar vakgebied, waaronder over coördinatie en versnelling van vergunningprocedures. Daarnaast doceert zij voor OSR Juridische Opleidingen, NEPROM, Instituut voor Bouwrecht, Vu Law Academy en inhouse bij cliënten.