Cursus Fricties op de markt van bedrijfsruimte

25-09-2014

Op 2 oktober a.s. verzorgt Femke Borst samen met Christiaan Toorman een cursus over Fricties op de markt van bedrijfsruimte.

Te bespreken onderwerpen zijn:

  • schade tengevolge van leegstand;
  • herstel in oude staat en leegstand;
  • (on)tijdige opzegging;
  • overname bedrijf of huurcontract;
  • faillissementsvraagstukken;
  • huurprijsgeschillen;
  • verschuldigdheid toekomstige huurtermijnen;
  • servicekosten en voorschotten.

De cursus maakt onderdeel uit van de Peer Group Huurrecht die jaarlijks wordt georganiseerd door de Academie voor de Rechtspraktijk in samenwerking met de Vereniging van Huurrecht Advocaten en is ook los te volgen.

Meer informatie is hier te vinden op de website van AvdR.