Cursus "Peer Group Huurrecht"

08-09-2013

Op 8 oktober a.s. verzorgt Femke Borst samen met mr. J.C. Toorman (raadsheer gerechtshof Amsterdam) deel 3 van de vierdelige cursus "Peer Group Huurrecht" van de Academie voor de Rechtspraktijk.

Femke Borst zal ingaan op de onderwerpen Huur en Faillissement en Voortzetting na opzegging/einde huur.

Meer informatie over de cursus vindt u hier.