Hanneke Ellerman spreekt op voorjaarsbijeenkomst Platform BWT Grote Gmeenten

16-05-2017

Hanneke Ellerman sprak op de voorjaarsbijeenkomst 2017 van het Platform BWT Grote Gemeenten over de mogelijkheden voor gemeenten om onder de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving, duurzaamheidseisen te stellen aan het bouwen.

Klik hier voor een terugblik op de voorjaarsbijeenkomst en hier voor de sheets.