Hanneke Ellerman spreekt tijdens Dag van de Omgevingswet

03-11-2017

Op donderdag 5 oktober 2017 vond de zesde Dag van de Omgevingswet plaats, deze keer in het Provinciehuis Utrecht. Hanneke Ellerman presenteerde daar samen met Berber Koopmans van het ministerie van I&M een sessie over participatie in de Omgevingswet. Er is veel aandacht voor participatie in de Omgevingswet. De gedachte is dat het vroegtijdig betrekken van de omgeving bij besluitvorming over projecten, leidt tot meer draagvlak, betere besluiten en tijdwinst. Is dat zo, of is het een wassen neus, levert het niets op en kost het alleen maar tijd? Daar ging de discussie over.

De presentatie van Hanneke Ellerman vindt u hier en het informatieblad van I&M vindt u hier.