Irma van den Berg succesvol voor Holland Opera

15-07-2015

Het Fonds Podiumkunsten moet een nieuw besluit nemen over de subsidieverlening aan Holland Opera voor de periode 2013 - 2016.  Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld in een uitspraak van vandaag, 15 juli 2015. De subsidieaanvraag van Holland Opera was geweigerd omdat vanwege ontoereikend budget niet alle aanvragen konden worden ingewilligd en Holland Opera in de rangorde (net) te laag was geëindigd.

De Afdeling heeft nu geoordeeld dat Holland Opera een punt meer moet krijgen (omdat het ondernemerschap van Holland Opera als ‘ zeer goed’  moet worden aangemerkt) en een van de concurrerende gezelschappen, Tafel van Vijf, een punt minder.  Daarmee komt Holland Opera hoger te staan in de rangorde dan Tafel van Vijf, dat wel subsidie heeft gekregen. Het besluit tot weigering van subsidie aan Holland Opera kan daarom niet in stand blijven.

Belangrijk voor de rechtspraktijk is voorts de overweging van de Afdeling dat een culturele instelling zich niet alleen moet kunnen verdedigen tegen de beoordeling van de eigen aanvraag, maar ook tegen die van concurrerende aanvragen. Zij moet daartoe inzage krijgen in de aanvragen van alle instellingen, de desbetreffende adviezen en besluiten.

Holland Opera, een gezelschap dat jeugdopera en opera op bijzondere locaties maakt, werd bijgestaan door Six-partner Irma van den Berg.

Klik hier voor een persbericht van de Raad van State en de volledige tekst van de uitspraak. Klik hier voor het bericht in De Telegraaf.

Foto: Rob Acket (uit: "The Day After")