Jeroen Kist verzorgt derde druk van Huurrecht Begrepen (Boom Juridisch 2018)

29-11-2018

Huurrecht begrepen geeft op een heldere en toegankelijke wijze een overzicht van het huurrecht. Stilgestaan wordt bij de regels die op de diverse soorten huurovereenkomsten van toepassing zijn. Door de vele aansprekende en praktische voorbeelden in begrijpelijke taal krijgt niet alleen de hbo-student, maar ook de praktijkbeoefenaar snel inzicht in de rechten van de huurder en de verhuurder. De lezer kan zijn kennis direct toetsen en toepassen op de vele oefenvragen die zijn gebaseerd op de juridische praktijk van de auteur.

De focus van het boek ligt op het begrip van de diverse soorten huurovereenkomsten. Aan de hand van schema's en voorbeelden wordt het de lezer duidelijk welke regels op de diverse huurovereenkomsten van toepassing zijn. In het algemene deel worden de regels behandeld die gelden voor alle huurovereenkomsten, of het nu om een auto of een bedrijfshal gaat. Vervolgens wordt stilgestaan bij de verhuur van woonruimte, de daarbij behorende huurprijswetgeving en de functie van de Huurcommissie. Daarna komt de verhuur van middenstandsbedrijfsruimte uitgebreid aan bod. Ten slotte wordt de huurbescherming van huurders van overige bedrijfsruimte besproken.

Huurrecht begrepen is zeer geschikt voor zowel studenten in het hoger onderwijs (HBO-rechten, SJD) als voor juridische professionals die werken in de eerstelijns rechtshulp.

Jeroen Kist is advocaat bij Six Advocaten in Amsterdam. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en is sinds 2004 werkzaam in de vastgoed- en huurrechtpraktijk. Na zijn universitaire studie heeft hij de specialistenopleiding voor huurrecht voltooid bij de Vereniging van Huurrecht Advocaten.

Bron: Boomjuridisch