Lagere drempelwaarden aanbestedingen

17-12-2009

Door: Benno den Teuling (nieuwsbrief Kerst 2009)

Overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde (excl. BTW) uitkomt boven de drempelwaarden, dienen in beginsel Europees te worden aanbesteed. Die drempelwaarden worden iedere twee jaar vastgesteld. Recentelijk is dat gebeurd voor de jaren 2010 en 2011.

Vanaf 1 januari 2010 geldt voor decentrale overheden een drempelwaarde van EUR 4.845.000 voor werken (voorheen EUR 5.150.000) en een drempelwaarde van EUR 193.000 voor diensten en leveringen (voorheen EUR 206.000). Voor de centrale overheid ligt de drempelwaarde voor diensten en leveringen lager, namelijk op EUR 125.000 (voorheen EUR 133.000).

Overzicht drempelwaarden overheidsopdrachten 2010-2011

Richtlijn 2004/18/EG
Werken 4.845.000
Leveringen 193.000*
Diensten 193.000*
Overheidsopdrachten op het gebied van onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten en telecommunicatiediensten, en diensten vallend onder bijlage IIB 193.000
Prijsvragen algemeen (artikel 67) 193.000*
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken (artikel 8a) 4.845.000
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken (artikel 8b) 193.000
Concessie voor openbare werken (artikel 56) 4.845.000
Richtlijn 2004/17/EG
Opdrachten voor leveringen en diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 387.000
Opdrachten voor werken in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten 4.845.000
  • Voor de centrale overheid is dit bedrag 125.000