Pauline Leegwater in bestuur Vereniging JOJ

08-08-2013

Pauline Leegwater vervult sinds kort de functie van penningmeester binnen het bestuur van de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (de Vereniging JOJ).

De Vereniging JOJ is een beroepsvereniging voor advocaten, (kandidaat-)notarissen, bedrijfsjuristen en andere juristen die actief zijn op het terrein van het onroerend goedrecht. De Vereniging JOJ heeft als doel de juridische onroerend goedpraktijk in de breedste zin van het woord te bevorderen. De door de Vereninging JOJ georganiseerde bijeenkomsten zijn het platform voor een formele en informele uitwisseling van kennis en kunde onder haar leden.