Pauline Leegwater naar Six Advocaten

04-01-2011

Per 1 januari 2011 heeft Pauline Leegwater de overstap gemaakt van NautaDutilh naar Six Advocaten.

Pauline Leegwater is actief op het grensgebied tussen het civiele recht en het bestuursrecht. Zij is gespecialiseerd in algemeen en ruimtelijk bestuursrecht en procedeert op het gebied van onder meer vergunningen, bestemmingsplannen, gemeentere handhaving en toezicht, overheidsaansprakelijkheid en de invordering van publieke geldschulden.

Daarnaast heeft zij ruime ervaring met de overheidspraktijk in de ruimste zin van het woord,
variërend van het ambtenarenrecht tot allerlei civielrechtelijke procedures waarbij een bestuursorgaan betrokken kan raken.

Pauline Leegwater is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (Nederlands Recht). Van 2007 tot 2011 was zij verbonden aan de praktijkgroep Bouw en Vastgoed van NautaDutilh te Amsterdam.

Klik hier voor het cv van Pauline Leegwater