Six Advocaten staat IDTV met succes bij in geding over Oud & Nieuwfeest

23-12-2010

Irma van den Berg heeft IDTV met succes bijgestaan in een voorlopige voorzieningenprocedure over het al dan niet doorgaan van het Oud en Nieuwfeest op het Museumplein. IDTV is de organisator van dit evenement. Omwonenden verzochten de rechter om de door de burgemeester verleende evenementenvergunning voor het feest te schorsen tot na 1 januari. Zij wilden het feest voorkomen vanwege de overlast die zij daarvan ondervinden. De voorzieningenrechter heeft alle belangen afgewogen en het verzoek afgewezen. Het feest gaat dus door.

Zie voor meer info At5 en het Parool