Six op de Dag van de Omgevingswet

09-09-2013

Op 10 oktober a.s. wordt voor de 2e keer de Dag van de Omgevingswet georganiseerd door de Vereniging netwerk van milieuprofessionals in samenwerking met de Vereniging voor milieurecht, Koninklijk Nederlands Waternetwerk, Vereniging voor Bouw- en woningtoezicht Nederland, Provero en de Provincie Zuid-Holland. De Dag van de Omgevingswet vindt plaats in het provinciehuis in Den Haag.

Na een korte schets van de stand van zaken en de inhoud van de Omgevingswet door Edward Stigter (directeur Programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van I en M)  en een verslag van de “Botsproeven” (de praktische consequenties van de Omgevingswet), worden in diverse parallelsessies de belangrijkste onderwerpen uit de wet besproken. Hanneke Ellerman verzorgt namens Six Advocaten met Renate van Marle (StAB) een sessie over rechtsbescherming.

De afgelopen jaren heeft de wetgever een aantal vernieuwingen aangebracht in het bestuursprocesrecht die ook doorwerken in het omgevingsrecht. In de sessie van Hanneke Ellerman en Renate van Marle wordt aan de hand van het instrumentarium uit wetsvoorstel Omgevingswet nagegaan welke invloed er zal zijn op de rechtsbescherming. In de sessie wordt gediscussieerd of de belangen van burgers, bedrijven en groeperingen nog toereikend worden beschermd onder de Omgevingswet.

Meer informatie vindt u hier.