Six succesvol voor jeugdtheatergezelschap Kwatta

05-03-2014

Bij uitspraak van 5 maart 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het hoger beroep van Kwatta inzake het besluit tot afwijzing van de subsidieaanvraag van het gezelschap gegrond verklaard. Kwatta heeft gevraagd om toekenning van een subsidie in het kader van de landelijke basisinfrastructuur.

De aanvraag is destijds afgewezen op advies van de Raad voor Cultuur, die adviseerde om aan maximaal één jeugdtheaterinstelling per regio subsidie te verlenen. In de regio Oost viel de keus op een andere instelling dan Kwatta. Daarmee paste de Minister, in navolging van het advies van de Raad voor Cultuur, in het kader van de toetsing van de aanvraag aan het criterium “geografische spreiding” een ander criterium toe dan in de toepasselijke Regeling op het specifiek cultuurbeleid is opgenomen. Dat is volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in strijd met de Regeling. Het bestreden besluit op bezwaar is volgens de Afdeling ontoereikend gemotiveerd.

De Minister heeft de opdracht gekregen om binnen 8 weken na openbaarmaking van de uitspraak een nieuw besluit op bezwaar te nemen. De Minister zal opnieuw moeten beoordelen of er aanleiding is om aan Kwatta alsnog subsidie te verlenen.

Klik hier voor de uitspraak van de Raad van State en hier voor de website van Kwatta.