Werkterreinen

Vastgoed

Het vastgoedrecht (of onroerend goedrecht) bestrijkt een breed terrein. Bij vastgoedrecht gaat het om grond en alles …
Lees meer »

Huur

Huur en verhuur van vastgoed is bij uitstek één van onze specialisaties. Wij staan zowel vastgoedbeleggers …
Lees meer »

Bouw

Het ontwerp- en bouwproces is bij uitstek een proces van samenwerken tussen de verschillende betrokken partijen …
Lees meer »

Aanbesteding

Wanneer een overheidinstantie (of een daarmee gelijk te stellen instelling) een opdracht wil verstrekken, betekent …
Lees meer »

Omgevingsrecht en ander bestuursrecht

Het omgevingsrecht is het recht betreffende onze leefomgeving, zoals bijvoorbeeld het …
Lees meer »

Projectontwikkeling

Projectontwikkeling omvat de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten zoals woningbouwlocaties, kantoren …
Lees verder »

Procesrecht en arbitrage

Wij streven ernaar om gerechtelijke procedures te vermijden. Procedures zijn kostbaar, vaak langdurig en hebben …
Lees meer »

Overheidsaansprakelijkheid

Overheden kunnen aansprakelijk zijn voor schade die is veroorzaakt door haar handelen (en de trend is dat de …
Lees meer »