Aanbestedingsrecht en staatssteun

Het aanbestedingsrecht heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Steeds meer publieke en private partijen krijgen met dit complexe rechtsgebied te maken. Europese en nationale regels en rechtspraak volgen elkaar in rap tempo op. Six adviseert en procedeert ten behoeve van zowel publieke als private aanbesteders en inschrijvers. Six kan een aanbestedingsprocedure begeleiden voor een inkoper, een inschrijver helpen met zijn inschrijfstrategie of een gepasseerde inschrijver bijstaan in kort geding.

De risico’s van ontoelaatbare staatssteun zijn voor de verstrekker en ontvanger van die steun verstrekkend. Six kan ten behoeve van de verstrekker en (beoogde) ontvanger in een vroeg stadium analyseren of sprake is van ontoelaatbare staatssteun en de voorwaarden formuleren waaronder steun eventueel wel toelaatbaar zou zijn. Bovendien kan Six een marktpartij die geen steun heeft ontvangen behulpzaam zijn bij het bepalen van zijn rechtspositie en het eventueel aanvechten van de steunmaatregelen bij de rechter of de Europese Commissie.

Contactpersonen: Fabian Horsting en Benno den Teuling