Bouw

Het ontwerp- en bouwproces is bij uitstek een proces van samenwerken tussen de verschillende betrokken partijen: opdrachtgever, architect, raadgevend ingenieursbureau, aannemer, onderaannemers, nevenaannemers, leveranciers. In de praktijk hebben zich min of meer gestandaardiseerde contracten en contractsvoorwaarden ontwikkeld. Denk aan de UAV 1989, de UAV-GC 2000/2005, de SR, RVOI en DNR 2005, maar ook aan begrippen als Turnkey, Design & Construct, DBFMO en bouwteam.

Six Advocaten is thuis in alle aspecten van het bouwrecht. Wij kunnen u van dienst zijn bij het opstellen en beoordelen van contracten, maar ook bij conflicten over de interpretatie of de uitvoering ervan. Onze bouwrechtspecialisten zijn gewend om de vaak complexe verhouding tussen de verschillende partijen bij het bouwproces, en hun verantwoordelijkheden, snel te doorgronden en daarover te adviseren.

Onderwerpen: schade/gebreken, vertraging en verstoring van het bouwproces, garanties, bestekswijzigingen, meer- en minderwerk, ontwerp- vs. uitvoeringsfouten, opleveringskwesties, CAR-verzekering

Contactpersonen: Benno den Teuling, Wouter Post en Leon Burgersdijk