Huur

Huur en verhuur van vastgoed is bij uitstek één van onze specialisaties. Wij staan zowel vastgoedbeleggers, woningcorporaties en andere professionele verhuurders als bedrijfsmatige huurders bij. Op het gebied van het huurrecht kunnen we u behulpzaam zijn bij het opstellen en/of beoordelen van huurovereenkomsten en het voeren van onderhandelingen hierover, maar ook bij het oplossen van alle denkbare geschillen waarmee verhuurders en huurders in de praktijk te maken kunnen krijgen, of het nu gaat om bedrijfsruimte, woonruimte of ander vastgoed. Denk aan kwesties als: onderhoud/gebreken, renovatie, huurbeëindiging en ontruiming, indeplaatsstelling, (verboden) onderhuur, bestemmingswijziging, huurprijswijziging, overlast, incasso, shop-in-shop, etc.

Contactpersonen: Femke Borst en Jeroen Kist.