Procesrecht en arbitrage

Wij streven ernaar om gerechtelijke procedures te vermijden. Procedures zijn kostbaar, vaak langdurig en hebben een onzekere uitkomst. Soms echter is het voeren van een procedure onvermijdelijk. En als het zover komt bent u bij ons in goede handen: wij hebben ruime en actuele proceservaring. Procederen blijft een vak.

Aan de praktijk van het vastgoedrecht, in het bijzonder het bouwrecht, is eigen dat geschillen tussen contractspartijen veelal aan arbitrage worden onderworpen, in plaats van te worden voorgelegd aan de gewone rechter. Bij de volgende arbitrage-instituten kent Six Advocaten de weg: NAI, Raad van Arbitrage voor de Bouw, Arbitrage Instituut Bouwkunst, Commissie van Geschillen KIVI, Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en –handel, International Chamber of Commerce.

Contactpersonen: Wouter Post, Benno den Teuling en Leon Burgersdijk