Projectontwikkeling

Projectontwikkeling omvat de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten zoals woningbouwlocaties, kantoren, bedrijfspanden en winkelcentra. Het gaat daarbij zowel om nieuwbouw als om stedelijke vernieuwing. Binnen de projectontwikkeling ligt de nadruk de laatste jaren in toenemende mate op (grootschalige) gebieds- en locatieontwikkeling. In alle gevallen spelen juridische aspecten een grote rol. De wet- en regelgeving rondom projectontwikkeling wordt telkens complexer en is volop in beweging.

Wij bieden onze cliënten hierbij een multidisciplinaire aanpak waardoor wij in staat zijn om u als het ware door het gehele juridische ‘spoorboekje’ van het project te loodsen.

Bij projectontwikkeling staat veelal de samenwerking tussen marktpartijen onderling en samenwerking met de overheid (PPS) centraal. De vorm en mate van samenwerking bepaalt in hoge mate het succes van een project. Wij kunnen u ondersteuning bieden bij onderhandelingen, het in kaart brengen van risico’s, bij de keuze voor de meest effectieve samenwerkingsconstructie en bij het opstellen van contracten.
Daarnaast is kennis van het ruimtelijke bestuursrecht en omgevingsrecht bij projectontwikkeling onontbeerlijk. Wij adviseren en, waar nodig, procederen op het gebied van bestemmingsplanprocedures, vergunningen, flora en fauna, en milieu.
Ook het aanbestedingsrecht is bij projectontwikkeling van groot belang, vooral voor overheden. De regelgeving omtrent aanbestedingen roept in de praktijk veel vragen op en leidt steeds vaker tot gerechtelijke procedures.

Tot onze cliënten behoren onder meer projectontwikkelaars, aannemers, beleggers (i.e. turnkey-kopers van projecten), (gemeentelijke) overheden en (ontwikkelende) woningcorporaties.

Contactpersonen: Leon Burgersdijk, Wouter Post, Irma van den Berg