Vastgoed

Het vastgoedrecht (of onroerend goedrecht) bestrijkt een breed terrein. Bij vastgoedrecht gaat het om grond en alles wat daarop of daarin wordt gebouwd. En ook om het gebruik en de exploitatie van vastgoed: projectontwikkeling, grondbeleid en grondexploitatie, aanbestedingsrecht, bouwcontracten, zoals aanneming van werk en architectenrecht, ruimtelijke ordening, vergunningen en milieubeheer, koop en verkoop van vastgoed, zakelijke rechten zoals erfpacht, opstalrecht, appartementsrechten en erfdienstbaarheden, maar ook huur en verhuur.

Door onze bundeling van expertise en ervaring kunnen wij u adviseren en begeleiden op alle onderdelen van het vastgoedrecht en in elke fase van de vastgoedcyclus.

Contactpersonen: Leon Burgersdijk en Wouter Post