Geconsolideerde versie van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving

05-01-2021 -

WET- EN REGELGEVING OMGEVINGSWET

In aanloop naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de daarbij behorende regelgeving op 1 januari 2022, zullen wij iedere maand een onderdeel van de Omgevingswet bespreken. We zullen daarbij ook ingaan op de verschillen met de huidige regelgeving en inzichtelijk maken wat de wijzigingen voor de praktijk betekenen. Vooruitlopend daarop volgt hier een overzicht van de geconsolideerde teksten van de Omgevingswet en de daarbij behorende regelgeving.

Omgevingswet, -besluit, en -regeling

Integrale geconsolideerde versie Omgevingswet – november 2020

Memorie van Toelichting - Omgevingswet 16-06-2014

Integrale geconsolideerde versie Omgevingsbesluit - november 2020

Nota van Toelichting - Omgevingsbesluit - 31-08-2018

Integrale geconsolideerde versie Omgevingsregeling - 12-05-2020

Nota van Toelichting - Omgevingsregeling - 21-11-2019

Grondeigendom

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet - 17-10-2019

Aanvullingsbesluit Grondeigendom Omgevingswet (Consultatieversie) - 21-10-2019

Nota van Toelichting - Aanvullingsbesluit Grondeigendom Omgevingswet - oktober 2019

Aanvullingsregeling Grondeigendom Omgevingswet-wettekst (Consultatieversie) - 17-12-2019

Memorie van Toelichting - Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet - 04-02-2019

Geluid

Aanvullingswet geluid Omgevingswet - 02-07-2019

Memorie van Toelichting - Aanvullingswet geluid Omgevingswet - 09-10-2019

Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet (Consultatieversie) - 14-10-2019

Nota van Toelichting - Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet - voorjaar 2020

Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet - (Consultatieversie) - 08-06-2020

Nota van Toelichting - Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet - (Consultatieversie) 08-06-2020

Natuur

Aanvullingswet natuur Omgevingswet 04-07-2019

Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet 06-09-2019

Nota van Toelichting - Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet - september 2019

Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet-wettekst - (Consultatieversie) - 15-04-2020

Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet-toelichting - (Consultatieversie) - 15-04-2020

Memorie van toelichting - Aanvullingswet natuur Omgevingswet - 04-07-2018

Bodem

Aanvullingswet bodem Omgevingswet - 18-12-2019

Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet - 03-07-2019

Nota van Toelichting - Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet - voorjaar 2020

Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet-wettekst - (Consultatieversie) 28-02-2020

Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet-toelichting - (Consultatieversie) 28-02-2020

Memorie van Toelichting - Aanvullingswet bodem Omgevingswet 23-01-2018

AMvB's

Geconsolideerde versie Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) - november 2020

Nota van Toelichting - Besluit activiteiten leefomgeving - 31-08-2018

Geconsolideerde versie Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) - november 2020

Nota van Toelichting - Besluit kwaliteit leefomgeving - 31-08-2018

Geconsolideerde versie Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) - november 2020

Nota van Toelichting - Besluit bouwwerken leefomgeving - 03-07-2018

Integrale geconsolideerde versie Omgevingsregeling - 12-05-2020

Invoeringswet

Invoeringswet Omgevingswet - 07-03-2019

Invoeringsbesluit

Invoeringsbesluit Omgevingswet - Bruidsschat - 12-03-2020

Invoeringsbesluit Omgevingswet - Nota van Toelichting

Invoeringsbesluit Omgevingswet - 28-10-2020

Invoeringsregeling

Documenten consultatie Invoeringsregeling

Deel 1 - Aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling (Hoofdstuk 1)

Deel 2 - Bijlage van aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling (Hoofdstuk 1)

Deel 3 - Artikelsgewijze toelichting van aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling (Hoofdstuk 1)

Deel 4 - Regels over wijzigen en intrekken van andere regelingen en overgangsrecht (Hoofdstuk 2 t/m 5)

Deel 5 - Artikelsgewijze toelichting van regels over wijzigen en intrekken van andere regelingen en overgangsrecht (Hoofdstuk 2 t/m 5)

Deel 6 - Algemeen deel van de toelichting

Deel 7 - Aanwijzing en geometische begrenzing van locaties

 

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en om om anoniem webverkeer te analyseren. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik op "accepteer alle cookies" of klik op "instellingen" om uw persoonlijke instellingen te wijzigen.