Projectontwikkeling

Wij bieden u een multidisciplinaire aanpak waardoor wij in staat zijn om u door het gehele juridische ‘spoorboekje’ van een vastgoedproject te loodsen.

Projectontwikkeling omvat de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten zoals woningbouwlocaties, kantoren, bedrijfspanden en winkelcentra. Het gaat daarbij zowel om nieuwbouw als om stedelijke vernieuwing. Binnen de projectontwikkeling ligt de nadruk de laatste jaren in toenemende mate op (grootschalige) gebieds- en locatieontwikkeling. In alle gevallen spelen diverse juridische aspecten een grote rol. De wet- en regelgeving rondom projectontwikkeling wordt telkens complexer en is volop in beweging.

Bij projectontwikkeling staat veelal de samenwerking tussen marktpartijen onderling en samenwerking met de overheid (PPS) centraal. De vorm en mate van samenwerking bepaalt in hoge mate het succes van een project. Wij kunnen u ondersteuning bieden bij onderhandelingen, het in kaart brengen van risico’s, de keuze voor de meest effectieve samenwerkingsconstructie en het opstellen van contracten.

Daarnaast is kennis van het omgevingsrecht bij projectontwikkeling onontbeerlijk. Wij adviseren en, waar nodig, procederen op het gebied van bestemmingsplanprocedures, vergunningen, natuurbescherming, en milieu. Ook het aanbestedingsrecht is bij projectontwikkeling van groot belang, vooral voor overheden. De regelgeving omtrent aanbestedingen roept in de praktijk veel vragen op en leidt steeds vaker tot gerechtelijke procedures.

Tot onze cliënten behoren onder meer projectontwikkelaars, aannemers, beleggers (i.e. turnkey-kopers van projecten), overheden en (ontwikkelende) woningcorporaties.

Andere Werkterreinen

Vastgoed

Door onze bundeling van expertise en ervaring kunnen wij u adviseren en begeleiden op alle onderdelen van het vastgoedrecht en in elke fase van de vastgoedcyclus.

Door onze bundeling van expertise en ervaring kunnen wij u adviseren en begeleiden op alle onderdelen van het vastgoedrecht en in elke fase van de vastgoedcyclus.

Huur

Huur en verhuur van vastgoed is één van onze specialisaties. SIX staat zowel vastgoedbeleggers, woningcorporaties en andere professionele verhuurders bij, als bedrijfsmatige huurders in onder andere retail, de hospitality sector, industrie en zorg.

Huur en verhuur van vastgoed is één van onze specialisaties. SIX staat zowel vastgoedbeleggers, woningcorporaties en andere professionele verhuurders bij, als bedrijfsmatige huurders in onder andere retail, de hospitality sector, industrie en zorg.

Bouw

SIX is thuis in alle aspecten van het bouwrecht. Wij kunnen u van dienst zijn bij het opstellen en beoordelen van contracten, maar ook bij conflicten over de interpretatie of de uitvoering ervan.

SIX is thuis in alle aspecten van het bouwrecht. Wij kunnen u van dienst zijn bij het opstellen en beoordelen van contracten, maar ook bij conflicten over de interpretatie of de uitvoering ervan.

Aanbestedingsrecht en staatssteun

SIX adviseert en procedeert ten behoeve van zowel publieke als private aanbesteders en inschrijvers. SIX begeleidt aanbestedingsprocedures, adviseert bij een inschrijfstrategie of staat gepasseerde inschrijvers bij in kort geding.

SIX adviseert en procedeert ten behoeve van zowel publieke als private aanbesteders en inschrijvers. SIX begeleidt aanbestedingsprocedures, adviseert bij een inschrijfstrategie of staat gepasseerde inschrijvers bij in kort geding.

Omgevingsrecht en ander bestuursrecht

SIX adviseert overheden en marktpartijen bij het voorbereiden van ruimtelijke ontwikkelingen en het doorlopen van de daarvoor benodigde procedures. Maar ook op het gebied van vergunningen die nodig zijn voor de exploitatie van bedrijven of het gebruik van gebouwen staan wij u graag bij.

SIX adviseert overheden en marktpartijen bij het voorbereiden van ruimtelijke ontwikkelingen en het doorlopen van de daarvoor benodigde procedures. Maar ook op het gebied van vergunningen die nodig zijn voor de exploitatie van bedrijven of het gebruik van gebouwen staan wij u graag bij.

Procesrecht en arbitrage

Soms is het voeren van een procedure onvermijdelijk. Als het zover komt, bent u bij ons in goede handen: wij hebben ruime en actuele proceservaring. Procederen blijft een vak.

Soms is het voeren van een procedure onvermijdelijk. Als het zover komt, bent u bij ons in goede handen: wij hebben ruime en actuele proceservaring. Procederen blijft een vak.

Overheidsaansprakelijkheid

Door onze overlappende expertise kunnen we overheden, maar ook gedupeerden, bijstaan in kwesties over schadevergoeding wegens rechtmatig en onrechtmatig overheidshandelen

Door onze overlappende expertise kunnen we overheden, maar ook gedupeerden, bijstaan in kwesties over schadevergoeding wegens rechtmatig en onrechtmatig overheidshandelen

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en om om anoniem webverkeer te analyseren. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik op "accepteer alle cookies" of klik op "instellingen" om uw persoonlijke instellingen te wijzigen.