Woningnood rechtvaardigt rigoreus ingrijpen

19-05-2021 - Hanneke Ellerman

Hanneke Ellerman (SIX) en Ariel Kozijn (BPD) doen een oproep aan de wetgever om rechtsbeschermingsprocedure uit de Crisis- en herstelwet breder toepasselijk te maken.

Door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak wordt bezwaar maken tegen bouwprojecten weer makkelijker (FD, 5 mei).

Het woningtekort maakt vlotte vergunningverlening cruciaal. Maar het grotere probleem is het stijgend aantal bezwaar- en beroepsprocedures tegen verleende  omgevingsvergunningen, met enorme vertragingen tot gevolg. Adequate rechtsbescherming is een groot goed, maar bezwaar maken wordt steeds meer als strijdmiddel ingezet. Naast bezwaarmakers met inhoudelijke argumenten zijn er ook bezwaarmakers met onvrede jegens de gemeente, over bijvoorbeeld gebrekkige communicatie. Of bezwaar van  omwonenden die niet tijdig tegen een bestemmingsplan zijn opgekomen en alsnog hun gelijk willen halen. Of zij die louter uit zijn op een financiële vergoeding. In al deze gevallen is  de bezwarenprocedure hun machtsmiddel. Vaak is dus inhoudelijk weinig te behandelen, maar zijn de gevolgen groot. Bij een reguliere vergunning staat de drietrapsraket open:  bezwaar bij de gemeente, beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling. Behandeling kan zomaar 2,5 jaar duren. De bestaande methoden om te versnellen bieden weinig  soelaas. De Crisis- en herstelwet biedt procesversnellingen voor woningbouwplannen, maar die leiden niet tot een boost in de bouwproductie.

Via de gemeentelijke Coördinatieregeling kunnen bestemmingsplan en omgevingsvergunning in één procedure samengevoegd worden, met eenmalig beroep en uitspraak binnen zes  maanden. Die regeling is niet populair. Rigoureuzer ingrijpen is nodig. Wijzig de wet (tijdelijk) en combineer elementen uit de Crisis-en herstelwet en de Coördinatieregeling. Zo wordt  bij reguliere vergunningen voor woningbouwplannen (van 1200 tot 1500 woningen) het uitgangspunt dat éénmalig beroep kan worden ingesteld met een uitspraak binnen een half jaar. Woningnood breekt wetten.

 

 

 

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en om om anoniem webverkeer te analyseren. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik op "accepteer alle cookies" of klik op "instellingen" om uw persoonlijke instellingen te wijzigen.