Fleur Onrust

Fleur Onrust

Fleur Onrust is gespecialiseerd in het omgevingsrecht met een nadruk op natuurbeschermingsrecht. Fleur Onrust is een expert op het gebied van regelgeving inzake beschermde soorten, waaronder ook beheer en schadebestrijdingsdossiers. Fleur adviseert overheden en bedrijven waar de aanwezigheid van beschermde soorten de voortgang van grote ontwikkelingsprojecten in gevaar brengt of besluiten moeten worden genomen om handelingen met gevolgen voor beschermde gebieden of soorten aan e orde zijn. Daarnaast is Fleur binnen het natuurbeschermingsrecht gespecialiseerd in de bescherming van Natura 2000 gebieden, waaronder de stikstofvraagstukken, interne saldering en aanwijzing van gebieden. Ten slotte behandelt zij bestuursrechtelijke handhavingsprocedures en milieurechtvraagstukken, zoals water. 

Fleur Onrust adviseert en procedeert voor cliënten in omgevingsrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. Zij treedt regelmatig op voor provincies en gemeenten, maar eveneens voor (grote) bedrijven. Fleur is rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Overijssel voor de afdeling bestuursrecht.

Fleur Onrust is partner bij SIX advocaten sinds 1 maart 2023. Zij was hiervoor oprichter en partner bij ENVIR Advocaten en daarvoor advocaat bij Stibbe. Zij werkt sinds 2004 als advocaat in het omgevingsrecht en bestuursrecht

Fleur Onrust geeft regelmatig lezingen over natuurbeschermingsrecht en andere bestuursrechtelijke onderwerpen. Zij schreef in 2017 mee aan een boek over het natuurbeschermingsrecht 'Handboek natuurbescherming' en is bestuurslid van de Kluwer bestuursrechtpraktijk ('Module bestuursrecht'). Fleur publiceert regelmatig  en schrijft onder meer de jaarlijkse tweedelige kroniek over natuurbeschermingsrecht in het tijdschrift Bouwrecht. Dit jaar levert Fleur een bijdrage aan een geactualiseerde versie van het prestigieuze Handboek Natuurbeschermingsrecht onder redactie van prof. Backes e.a.

Geschreven door Fleur Onrust

Nieuws

Natuurherstelverordening in de ijskast, maar toch een nationaal natuurherstelplan?

04-06-2024 | Fleur Onrust
Nieuws

Problemen op het spoor door dassen

22-03-2023 | Fleur Onrust

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en om om anoniem webverkeer te analyseren. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik op "accepteer alle cookies" of klik op "instellingen" om uw persoonlijke instellingen te wijzigen.