Omgevingsrecht en ander bestuursrecht

SIX adviseert overheden en marktpartijen bij het voorbereiden van ruimtelijke ontwikkelingen en het doorlopen van de daarvoor benodigde procedures. Maar ook op het gebied van vergunningen die nodig zijn voor de exploitatie van bedrijven of het gebruik van gebouwen staan wij u graag bij.

Omgevingsrecht
Het omgevingsrecht gaat over onze leefomgeving en omvat onder andere het ruimtelijk bestuursrecht, het milieurecht, het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht. Bij de ontwikkeling van (vastgoed)projecten kan men niet om het omgevingsrecht heen. Het is van belang dat betrokken partijen zich daarvan bewust zijn en tijdig anticiperen op mogelijk benodigde vergunningen en andere toestemmingen. Onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen zijn: het bestemmingsplan, vergunningen voor afwijking van het bestemmingsplan, duurzaamheidseisen, bescherming van natuurwaarden, milieueffectrapportage, bouw- en monumentenvergunningen, vergunningen op grond van de Huisvestingswet en allerlei andere vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van projecten en de exploitatie van bedrijven of het gebruik van gebouwen. Ook kunnen wij u helpen met het voorbereiden van uw organisatie op de invoering van de Omgevingswet.

Ander bestuursrecht
Naast advisering en processuele bijstand op het terrein van het algemeen bestuursrecht richten wij ons onder andere op Europees bestuursrecht, subsidierecht, toezicht, handhaving en bestuurlijke boetes, het gemeenterecht (en het recht van andere lagere overheden), openbare orde, privacywetgeving en de Wet openbaarheid van bestuur.

Andere Werkterreinen

Vastgoed

Door onze bundeling van expertise en ervaring kunnen wij u adviseren en begeleiden op alle onderdelen van het vastgoedrecht en in elke fase van de vastgoedcyclus.

Door onze bundeling van expertise en ervaring kunnen wij u adviseren en begeleiden op alle onderdelen van het vastgoedrecht en in elke fase van de vastgoedcyclus.

Huur

Huur en verhuur van vastgoed is één van onze specialisaties. SIX staat zowel vastgoedbeleggers, woningcorporaties en andere professionele verhuurders bij, als bedrijfsmatige huurders in onder andere retail, de hospitality sector, industrie en zorg.

Huur en verhuur van vastgoed is één van onze specialisaties. SIX staat zowel vastgoedbeleggers, woningcorporaties en andere professionele verhuurders bij, als bedrijfsmatige huurders in onder andere retail, de hospitality sector, industrie en zorg.

Bouw

SIX is thuis in alle aspecten van het bouwrecht. Wij kunnen u van dienst zijn bij het opstellen en beoordelen van contracten, maar ook bij conflicten over de interpretatie of de uitvoering ervan.

SIX is thuis in alle aspecten van het bouwrecht. Wij kunnen u van dienst zijn bij het opstellen en beoordelen van contracten, maar ook bij conflicten over de interpretatie of de uitvoering ervan.

Aanbestedingsrecht en staatssteun

SIX adviseert en procedeert ten behoeve van zowel publieke als private aanbesteders en inschrijvers. SIX begeleidt aanbestedingsprocedures, adviseert bij een inschrijfstrategie of staat gepasseerde inschrijvers bij in kort geding.

SIX adviseert en procedeert ten behoeve van zowel publieke als private aanbesteders en inschrijvers. SIX begeleidt aanbestedingsprocedures, adviseert bij een inschrijfstrategie of staat gepasseerde inschrijvers bij in kort geding.

Projectontwikkeling

Wij bieden u een multidisciplinaire aanpak waardoor wij in staat zijn om u door het gehele juridische ‘spoorboekje’ van een vastgoedproject te loodsen.

Wij bieden u een multidisciplinaire aanpak waardoor wij in staat zijn om u door het gehele juridische ‘spoorboekje’ van een vastgoedproject te loodsen.

Procesrecht en arbitrage

Soms is het voeren van een procedure onvermijdelijk. Als het zover komt, bent u bij ons in goede handen: wij hebben ruime en actuele proceservaring. Procederen blijft een vak.

Soms is het voeren van een procedure onvermijdelijk. Als het zover komt, bent u bij ons in goede handen: wij hebben ruime en actuele proceservaring. Procederen blijft een vak.

Overheidsaansprakelijkheid

Door onze overlappende expertise kunnen we overheden, maar ook gedupeerden, bijstaan in kwesties over schadevergoeding wegens rechtmatig en onrechtmatig overheidshandelen

Door onze overlappende expertise kunnen we overheden, maar ook gedupeerden, bijstaan in kwesties over schadevergoeding wegens rechtmatig en onrechtmatig overheidshandelen

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en om om anoniem webverkeer te analyseren. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik op "accepteer alle cookies" of klik op "instellingen" om uw persoonlijke instellingen te wijzigen.