Studiemiddag Erfgoedrecht in de Omgevingswet

25-10-2022 - Irma van den Berg

Studiemiddag Erfgoedrecht in de Omgevingswet

Nederland heeft bijna 62.000 beschermde rijksmonumenten, ruim 400 beschermde stads- en dorpsgezichten en talloze gebieden met een archeologische medebestemming. Daarmee vormen monumenten een wezenlijk onderdeel van onze omgeving.

In 2016 is de Erfgoedwet van kracht gegaan. Daarmee zijn verschillende bestaande wettelijke regelingen voor de bescherming van het Nederlandse erfgoed geïntegreerd. Nu 1 juli 2023 door Minister De Jonge is genoemd als datum voor invoering van de Omgevingswet, is betrouwbare en diepgaande kennis voor iedere professional van groot belang. Deze cursus bereidt u goed voor op wat de Omgevingswet voor u gaat betekenen. De Erfgoedwet blijft bestaan naast de Omgevingswet. Beide wetten vormen het juridische kader voor de bescherming van monumenten. De Omgevingswet betekent vele wijzigingen voor monumenten. Zo kennen we straks naast elkaar de omgevingsplanactiviteit gemeentelijke monumenten, de rijksmonumentenactiviteit, de bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit bouwwerken. Tijdens deze bijeenkomst komen zowel de Erfgoedwet als erfgoedbescherming onder de Omgevingswet aan de orde.

Daarnaast zal nader worden ingegaan op de jurisprudentie van de afgelopen tijd. Zo zijn er uitspraken geweest over het bemoeilijken van verkoop of transformatie door de aanwijzing als beschermd monument. Evenzo over het financiële belang van de aanvrager bij gedeeltelijke sloop versus het algemeen belang van behoud van het monument. Ook over de relatief nieuwe instandhoudingsplicht en doorhaling van de inschrijving in het register is jurisprudentie verschenen. Deze – en andere – uitspraken geven houvast in de toepassing van de complexe monumentenregelgeving.

DATUM: Dinsdag 29 november 2022


mr. I.H. (Irma) van den Berg
Advocaat 
Six Advocaten B.V.


mr. F.A.M. (Fred) Hobma
Universitair hoofddocent 
TU Delft

Meer informatie over aanmelden en het programma: https://www.ibr.nl/onderwijs/publiekrecht-onderwijs/erfgoedrecht/ 

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en om om anoniem webverkeer te analyseren. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik op "accepteer alle cookies" of klik op "instellingen" om uw persoonlijke instellingen te wijzigen.