Aanbesteding: herziening Gids Proportionaliteit en ARW 2016

01-07-2020 - Fabian Horsting

Woensdag 1 juli 2020 zijn de nieuwe Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 in werking getreden.

Gids Proportionaliteit

De Gids Proportionaliteit geeft invulling aan de wijze waarop met het begrip ‘proportionaliteit’ bij aanbestedingen moet worden omgegaan. In voorschrift 3.8 is bepaald dat aanbestedende diensten een vergoeding aanbieden wanneer een gedeelte van de opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen. Uitgangspunt is dat aanbestedende diensten de inschrijfkosten beperken, zodat deze kosten niet vergoed hoeven te worden.

Op advies van de adviescommissie Gids Proportionaliteit is een nieuw voorschrift toegevoegd (voorschrift 3.8B) dat betrekking heeft op vergoeding van de inschrijfkosten bij intrekking van een aanbesteding. Volgens dit voorschrift is het op voorhand uitsluiten van een vergoeding van inschrijfkosten, indien de aanbesteding wordt ingetrokken, disproportioneel. Dat betekent niet dat bij iedere intrekking van een aanbesteding altijd sprake dient te zijn van een vergoeding. Een eventuele kostenvergoeding is afhankelijk van:

  • de aard van de aanbesteding,
  • de kosten die gemaakt zijn, en
  • de omstandigheden waaronder de intrekking heeft plaatsgevonden.

Bij de gemaakte kosten kan het ook gaan om kosten die gemaakt zijn nog voordat de ondernemer tot een daadwerkelijke inschrijving is gekomen. Bij de intrekkingsomstandigheden is onder andere van belang wanneer en waarom de intrekking plaatsvindt.

Uit deze wijziging van de Gids Proportionaliteit vloeien geen verplichtingen voor marktpartijen voort.

ARW 2016

Het ARW 2016 beschrijft de procedures voor de aanbesteding van opdrachten voor werken. Aanbestedende diensten zijn verplicht dit reglement toe te passen voor overheidsopdrachten voor werken onder de Europese drempelwaarden. Het ARW 2016 wordt niet inhoudelijk gewijzigd, maar slechts gewijzigd met het oog op herstel van verschrijvingen, onjuiste verwijzingen en andere technische gebreken en leemten.

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en om om anoniem webverkeer te analyseren. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik op "accepteer alle cookies" of klik op "instellingen" om uw persoonlijke instellingen te wijzigen.